Jag planerar och projekterar om- och tillbyggnationer av både gamla och nya hus.

Genom att tidigt i processen skissa upp hur det ska se ut kan man slippa mycket onödigt merarbete och med tydliga kommunikationer med alla inblandade parter så undviker man kostsamma misstag.

Alla hus har en själ som antingen behöver bevaras eller förnyas. Vilket beror på uppdragsgivarens önskemål och förstås även på huset.