Med en bred erfarenhet och ett djupt kunnande planerar och projekterar jag nybyggen av villor, flerbostadshus mm.

Jag siktar alltid på att tillgodose mina kunders önskemål vad gäller utséende och funktion men att också gå lite längre och tänka lite djupare. Med lång erfarenhet så vet jag vad som brukar krävas för ett lyckat projekt som står sig genom åren.

Genom att dra inspiration från miljön försöker jag skapa byggnader och former som smälter in eller sticker ut. Vilket beror förstås på det tänkta syftet med byggnaden.