"Säll är den som har som rättesnöre, att tänka efter före."
- Tage Danielsson

Med en bra plan från början blir det slutliga resultatet alltid bättre.

Jag planerar, visualiserar och projekterar ny-, om- och tillbyggnation men också restaureringar av äldre fastigheter.

Mitt arbete bygger på en grund i klassiskt dansk arkitektur och utbildning från Kunstakademiets Arkitektskola i Köpenhamn 1977.

Jag jobbar med både bostadshus och kommersiella fastigheter.